สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมกับอินโดนีเซียส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

Published by admin on

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ องค์การมหาชน ร่วมมือกับสำนักงานครีเอทีฟ อีโคโนมี อินโดนิเซีย เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยและอินโดนีเซียภายใต้หัวข้อ ความร่วมมืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย อินโดนีเซีย

ความร่วมมือดังกล่าวจะมีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และมาตรการส่งเสริมการขายสำหรับความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างอินโดนีเซียและไทย วัตถุประสงค์คือเพื่อช่วยให้ธุรกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมในอาเซียนสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ นอกจากนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยังเตรียมที่จะหารือเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้เรียนรู้และการปรับโครงสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์บ่มเพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในระดับโลก เมื่อเร็วๆ นี้ทั้งสองหน่วยงานได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ อีกด้วย ufa

ประธานการประชุมที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประเทศไทยกล่าวว่า ขณะนี้หลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนเห็นความสำคัญของการเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์มองเห็นโอกาสในการเสริมกำลังการผลิตและพร้อมที่จะยกระดับภาคธุรกิจไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ โครงการความร่วมมือนี้มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในทั้งสองประเทศ ufa มูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยสูงถึง 1.61 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 13.18 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจากรายงานของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประจำปี 2557 อุตสาหกรรมสามอันดับแรกที่มีศักยภาพสูงที่สุดคืออุตสาหกรรมแฟชั่นการออกแบบและการออกอากาศ ufa