ธนาคารออมสินเตรียมกู้เงินสวัสดิการ 5 พันล้านบาท

Published by admin on

ธนาคารออมสินได้จัดสรรเงินจำนวน 5 พันล้านบาทให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการของรัฐในการกู้เงินเพื่อช่วยให้เรียนรู้ทักษะใหม่หรือหางานเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มรายได้ของครอบครัว

ประธานธนาคารออมสินฉัตรชัย พยุหนาวีไชย กล่าวว่า จนถึงขณะนี้ผู้ถือบัตร 1.4 ล้านคนขอสินเชื่อจากธนาคารตามแผน แผนการกู้เงินล่วงหน้าเกิดขึ้นหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 11.4 ล้านรายที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการของรัฐ ธนาคารจะขยายสินเชื่อไม่เกิน 50,000 บาทต่อคนและมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 0.75 ต่อเดือน เงินกู้จะต้องชำระคืนในสามถึงห้าปีเป็นรายเดือน ufa

ตัวอย่างเช่นหากผู้ถือบัตรสวัสดิการกู้ 10,000 บาท ขั้นต่ำทุกเดือนจะอยู่ที่ 242 บาท สำหรับสินเชื่อ 50,000 บาทขั้นต่ำผ่อนชำระขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อเดือน เงินกู้จะต้องใช้เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการประกอบอาชีพใหม่หรือการประกอบอาชีพเพิ่มเติมรวมถึงผู้ที่อยู่ในการค้าและการบริการ ufa ผู้ถือบัตรต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไปและมีสัญชาติไทย

การรวมอายุของผู้ถือบัตรกับระยะเวลาการผ่อนชำระทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 70 ปี บรรษัทประกันสินเชื่อไทยค้ำประกันการให้สินเชื่อ หากผู้ถือบัตรเป็นลูกค้าของ GSB อยู่แล้วพวกเขาสามารถขอสินเชื่อภายใต้โครงการนี้และธนาคารจะประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของพวกเขา อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับโครงการน้อยกว่าของโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินซึ่งคิดค่าบริการร้อยละ 0.75 ต่อเดือนในปีแรกและ 1 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนหลังจากนั้น ฉัตรชัยปฏิเสธข่าวลือที่ว่าธนาคารออมสินได้ขยายสินเชื่อที่ไม่รับประกันและยอดเงินกู้อยู่ที่ 50,000 บาทโดยแบ่งชำระเป็นรายเดือน 200 บาท ฉัตรชัยเตือนว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการไม่ควรเชื่อข่าวลือดังกล่าว ufa