สรท. ชี้ การส่งออกสินค้าทางเรือของไทยลดลงกว่า 1%

Published by admin on

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ได้ลดการคาดการณ์การเติบโตของการส่งออกในปีนี้เป็นร้อยละ 1 เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ยืดเยื้อและเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์จัดตั้งหอการค้าเพื่อติดตามสถานการณ์ และค้นหาวิธีแก้ไขอย่างรวดเร็ว

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย คาดการณ์ว่าการส่งออกของไทยจะขยายตัว 3% ในปีนี้ ประธานสภากัลยาพัฒน์ ตันติพิพัฒน์พงศ์ กล่าวว่าสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย คาดการณ์ค่าเงินบาทที่ 33 ดอลลาร์ต่อดอลลาร์ ขณะที่ผู้ประกอบการคาดว่าจะปรับตัวเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสงครามการค้าโดยการหาตลาดใหม่ด้วยความช่วยเหลือจากนโยบาย กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ของกระทรวง ความเสี่ยงทั่วโลกยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวทางเศรษฐกิจซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อสงครามการค้าอย่างต่อเนื่องและการเก็บภาษีศุลกากรรอบที่ 4 รวมถึงมาตรการการค้าของสหรัฐฯที่มีผลกระทบต่อประเทศต่างๆเช่นเม็กซิโกอิหร่านเกาหลีเหนือและอินเดีย ufa

สงครามการค้าส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนหรือย้ายฐานการผลิต ปัจจัยเหล่านี้ทำให้สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ปรับลดการเติบโตของการส่งออกของไทยให้เหลือเพียง 1% ตลอดทั้งปี ภายใต้กลยุทธ์ในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ufa ได้เสนอให้รัฐบาลใหม่เปิดตลาดใหม่และเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศคู่ค้าที่สำคัญจัดภารกิจการค้าและนิทรรศการไทยในตลาดเชิงกลยุทธ์และเงินสดในฐานะอาเซียน ที่ประชุมยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลชุดใหม่เร่งการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปข้อตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าของความร่วมมือข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

เดือนเมษายนการส่งออกของไทยลดลง 2.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 18.56 พันล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ยอดนำเข้าลดลง 0.7% สู่ระดับ 20.01 พันล้านดอลลาร์ เป็นผลให้ประเทศไทยประสบปัญหาขาดดุลการค้า 1.46 พันล้านดอลลาร์ในเดือนนี้ ในช่วงสี่เดือนแรกของปีนี้การส่งออกของไทยหดตัว 1.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ 80.54 พันล้านดอลลาร์ลดลง 1.9% มาอยู่ที่ 2.54 พันล้านบาทในรูปของเงินบาท การนำเข้าหดตัว 1.1% เป็น 79.99 พันล้านดอลลาร์ลดลง 0.9% สู่ 2.56 พันล้านบาทในรูปของเงินบาท ดังนั้นประเทศจึงมีดุลการค้า 549.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ขาดดุล 21.51 พันล้านบาท ในเดือนเมษายนการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของไทยเพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีนำโดยแปรรูปและแช่แข็งแช่เย็นผักสดและผลไม้แปรรูปไก่แปรรูปแช่แข็งและแช่เย็นและเครื่องดื่ม การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทยหดตัว 4.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีนำโดยรถยนต์และส่วนประกอบทองคำคอมพิวเตอร์เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ufa