ไฟป่าที่ลุกลามอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ภาคเหนือมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน

เมืองท่องเที่ยวภาคเหนือซึ่งเป็นเมืองที่สองของประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีมลพิษทางอากาศอันดับ 1 ด้วยคะแนนดัชนีคุณภาพอากาศ 209 ใน airvisual.com ก่อนที่อากาศจะแย่ลงถึง AQI 234 ในช่วงบ่าย ในขณะเดียวกันกรมควบคุมมลพิษ (PCD) รายงานว่าฝุ่นละออง PM2.5 ในระดับ 24 ชั่วโมงโดยเฉลี่ยนั้นสูงถึงอันตรายในทั้งเก้าจังหวัดทางภาคเหนือ (more…)